Wyjazdy i stypendia zagraniczne

Będąc studentem ISP UJ możesz wyjechać do Włoch, Francji, Grecji, Niemiec, Holandii, Słowacji, Hiszpanii w ramach programu ERASMUS+. Realizowany przez UJ system punktowy studiów, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) umożliwia studentom uczestniczenie w międzynarodowych programach wymiany studenckiej.

Poprzez Dział Współpracy Międzynarodowej można uzyskać ofertę wyjazdów stypendialnych, staży naukowo-badawczych, kursów językowych, konferencji oraz szkoleń.

Będąc studentem ISP UJ już w trakcie studiów możesz kształtować swoją ścieżkę kariery. Biuro Karier świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzi liczne szkolenia, pośredniczy w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Instytut natomiast zapewnia realizację obowiązkowych praktyk zawodowych w interesujących miejscach takich jak – Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miasta, Ministerstwa, instytucje kultury i edukacji itp.

Każdy student UJ jest członkiem samorządu studenckiego. Samorząd Studentów UJ to możliwość działania - www.samorzad.uj.edu.pl

Koła Naukowego to możliwość rozwoju - www.uj.edu.pl/web/56052