dr Wioleta Karna

Jednostka: Zakład Rozwoju Społecznego

e-mail: wkarna@tlen.pl

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami publicznymi, zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Realizuje własny projekt badawczy pt. "Zmiany w kierowaniu instytucjami kultury (na przykładzie publicznych teatrów)." finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2005 - 2007 nr 0279/H02/2005/29 prowadzony w Instytucie Spraw Publicznych UJ. W latach 1999-2005 opublikowała 18 prac.

Zobacz również