Uwaga! Nowe studia

Nowe studia!

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia stacjonarne I stopnia

 

W dniu 22 lutego 2017 roku Senat UJ zatwierdził nabór na nowatorski kierunek studiów Zarządzanie Publiczne (Uchwała Senatu nr 14/II/2017).

Studia te kształcić będą liderów i przywódców, kierowników i menadżerów dla organizacji publicznych i pozarządowych zarówno polskich, jak i funkcjonujących w realiach Unii Europejskiej. Studia nie tylko wzbogacają niezbędną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z działalnością organizacji sektora publicznego, ale także kształtują określone wartości i wrażliwość społeczną. Pozwalają na kształtowanie postaw przedsiębiorczych tak ważnych współcześnie w organizacjach publicznych i sferze społecznej, na odgrywanie roli lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

>>> Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 <<<

 

Data opublikowania: 23.02.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich