Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Rekrutacja na studia nie jest prowadzona

 

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w różnego rodzaju wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzebną w pracy osób kierujących tymi instytucjami na różnych szczeblach. Słuchacze po ukończeniu studiów mają aktualną wiedzę w dziedzinie zarządzania w służbach sfery porządku i bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele jednostek sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego, posiadający wysokie kwalifikacje i udokumentowany dorobek praktyczny z zakresu zarządzania w tego typu instytucjach.

Studia są przeznaczone dla zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach Policji, Straży Miejskich, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych instytucjach tego typu oraz dla kandydatów na te stanowiska.

Administracja publiczna 12 h

Zarządzanie w sektorze publicznym 12 h

Zarządzanie personelem w instytucji sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego 12 h

Podstawy prawne ochrony osób i mienia 12 h

Ochrona informacji niejawnych 12 h

Podstawy Kryminalistyki 12 h

Podstawy zarządzania projektami 12 h

Zamówienia publiczne 12 h

Zarządzanie kryzysowe 12 h

Public Relations – kreowanie wizerunku instytucji, autoprezentacja, wystąpienia 12 h

Wybrane zagadnienia prawa pracy 12 h

Organizacja pracy instytucji sfery bezpieczeństwa i porządku - praktyczne aspekty 12 h

Etyczny wymiar zarządzania w instytucjach sfery porządku i bezpieczeństwa 12 h

Kierowanie działaniami z zakresu prewencji i profilaktyki społecznej 12 h

Seminarium dyplomowe 22 h

3800 zł (płatne w dwóch ratach)

Zgłoszenia na studia odbywają się przez system internetowej rekrutacji kandydatów:

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_23/programme/zarzad.inst.porz_pod_PC/

Sprawy programowe: dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ - Kierownik studiów, kontakt: roman.dorczak@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne: dr Stanisława Jung-Konstanty, s.jung-konstanty@uj.edu.pl

Telefon: 12 664 55 90, 519347405

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków