Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium

Stypendium

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 2 stypendia semestralne do Uniwersytetu w Jenie (1.10.2012 – 28.02.2013 oraz 1.04 - 31.07.2013)
(bez możliwości ubiegania się o przedłużenie stypendium na dalsze studia w Jenie)

O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:

 • posiadający obywatelstwo polskie,
 •  wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych i biochemii
 • będący obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych
 •  którzy nie zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Programu ERASMUS na rok 2012/2013
 • którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium na studia jedno lub dwu-semestralne w Jenie, Heidelbergu i Lipsku, ogłaszanych przez DWM oraz nie wyjeżdżali w ramach Programu Erasmus (nie dotyczy to kursów wakacyjnych w Heidelbergu)

Stypendium obejmuje:

 • bezpłatne zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym w akademiku
 • bezpłatne obiady od poniedziałku do soboty w stołówce studenckiej
 • pokrycie opłat za semestr łącznie z biletem semestralnym (bezpłatne przyjazdy komunikacją miejską)
 • opiekę studenta z Jeny


Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci musza sami pokryć.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do DWM w języku polskim (wraz z krótką motywacją)
 • opinie opiekuna roku, promotora lub wykładowcy (w jęz. polskim)
 • średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów – wymagana średnia powyżej 4.0 (zaświadczenie wystawia Instytut/Wydział)
 • kopię dyplomu licencjackiego (studenci studiów uzupełniających)
 • zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego na poziomie Mittelstufe i/lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki) – wymagana jest bardzo dobra znajomość niemieckiego


Termin i miejsce składania dokumentów:
od 7 marca – 2 kwietnia 2012 (w godz. 9.00-15.30)
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Collegium Novum, pok. 8b, dr Maria Kantor

Wyboru studentów na stypendia dokonuje zespół ds. stypendiów bilateralnych, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogłoszenie wyników – 4 kwietnia 2012, godz. 10.00 (tablica DWM w Collegium Novum)

Osoby zakwalifikowane na stypendium proszone są o zgłoszenie się do DWM w dniach: 10-20 kwietnia 2012


Osoby nie zakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 15 maja 2012, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Data opublikowania: 08.03.2012
Osoba publikująca: Marta Czarny