Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trzy stypendia na kurs jez. niemieckiego w Heidelbergu

Trzy stypendia na kurs jez. niemieckiego w Heidelbergu


Dzial Wspolpracy Miedzynadowej UJ oglasza konkurs na

3 stypendia na letnia szkole jezyka niemieckiego w Heidelbergu, Niemcy,
w terminie 6-31.08.2012:

 • Kurs I: kursy językowe: początkowy, średnio zaawansowany i kurs zaawansowany
 • Kurs II: Fortbildungskurs fuer Germanistikstudierende (dla studentów germanistyki)
 • Kurs III: Deutsch als Wirtschaftssprache


O stypendia mogą się ubiegac studenci (nie doktoranci) UJ:

 • posiadajacy obywatelstwo polskie,
 • wszystkich kierunkow studiow stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentow kierunkow medycznych
 • bedacych obecnie II roku studiów licencjackich, I roku studiow magisterskich uzupelniających lub II-IV roku studiow jednolitych magisterskich
 • którzy uzyskali srednią (ze wszystkich lat) co najmniej 4.0
 • nie otrzymali stypendium na wyjazd w ramach Programu ERASMUS na rok 2012/2013
 • nie korzystali wczesniej ze stypendium w Jenie, Heidelbergu i Lipsku, oglaszanych przez DWM


Stypendium obejmuje:

 • zwolnienie z oplat za kurs
 • stypendium w kwocie 550 Euro na osobe, wyplacone w Heidelbergu, które pokrywa
 • zakwaterowanie, wyzywienie i dodatkowe koszty np. transport, wycieczki


Stypendium nie obejmuje kosztow ubezpieczenia, które studenci musza sami pokryc.

Ubiegajacy się o stypendium winni zlozyc nastepujace dokumenty:

 • podanie w jezyku polskim (wraz z krotka motywacja) skierowane do DWM z zaznaczeniem rodzaju kursu - opisy kursow wywieszone są na tablicy ogłoszen DWM i na stronie www.ifk.uni-hd.de
 • opinie opiekuna roku lub promotora pracy magisterskiej (w jez. polskim)
 • srednia ocen (wazona) z wszystkich lat studiow (zaswiadczenie wystawione przez Sekretariat Instytutu) – wymagana srednia powyzej 4,0
 • zaswiadczenia o ukonczonych kursach niemieckiego lub zaswiadczenie od lektora jez. niemieckiego – dotyczy tylko osob starajacych się o Kurs III

 

Termin i miejsce skladania dokumentow:
od 1 -30 marca 2012 (w godz. 9.00-15.30)
Dzial Wspolpracy Miedzynarodowej UJ, Collegium Novum, pok. 8b, dr Maria Kantor

Wyboru studentow na stypendia dokonuje Rektorski Zespol ds. stypendiow bilateralnych dla studentów i doktorantów, ktoremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogloszenie wynikow konkursu – 4 kwietnia 2012, godz. 10.00
(na tablicy DWM, Collegium Novum)

Osoby zakwalifikowane na stypendium proszone sa o zgloszenie się do DWM celem wypelnienia formularzy zgloszeniowych w dniach 10-20 kwietnia 2012 (w godz. 9.00-15.30).
Osoby niezakwalifikowane proszone sa o odbior swoich dokumentow w terminie 10-27.04.2012,
po tym terminie dokumenty zostana komisyjnie zniszczone.

Data opublikowania: 02.03.2012
Osoba publikująca: Katarzyna Cieślik