Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie ekspertów z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych w ramach projektu "Szkoła kompetencji - woj. śląskie" POWR.02.10.00-00-3003/17-00

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia na wyłonienie ekspertów z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych w ramach projektu "Szkoła kompetencji - woj. śląskie" POWR.02.10.00-00-3003/17-00.

Zamawiający – Beneficjent
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
małopolskie, Kraków
NIP 6750002236

 

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia na wyłonienie ekspertów z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych w ramach projektu "Szkoła kompetencji - woj. śląskie" POWR.02.10.00-00-3003/17-00.

2.Obecność eksperta merytorycznego umożliwi uczestnikom projektu zapoznanie się z najnowszymi teoriami i rozwiązaniami oraz zmianami w systemie edukacji w zakresie kompetencji kluczowych. Pozwoli na odpowiedź na często bardzo skonkretyzowane i wąskie potrzeby uczestników projektu, które zostaną zdiagnozowane w diagnozie potrzeb.

3. Przedmiotem właściwym zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie trzech różnych tematów spotkań do każdej z następujących kompetencji kluczowych: 

A. ICT - w tym programowanie, wykorzystanie prostych aplikacji na lekcjach różnych przedmiotów, oraz wspieranie i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych,

B. kompetencje przyrodnicze - w tym wykorzystanie doświadczeń praktycznych w trakcie nauki w celu wspieranie nabywania kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością, oraz zachęcanie większej liczby młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet, do wyboru zawodu w dziedzinach STEM,

C. kompetencje matematyczne w klasach najmłodszych,

D. nauczanie eksperymentalne, na przykład wdrożenie do edukacji ekspedycyjnej dla podnoszenie poziomu opanowania umiejętności podstawowych (rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego i podstawowych umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwijania kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się,

E. właściwe postawy uczniów (kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, praca zespołowa), także przez włączenie lekcji twórczości służących rozwijaniu samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwiązywania problemów oraz działania metodą projektów w praktykę szkolną, podejścia interdyscyplinarnego, myślenia o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

F. zindywidualizowane podejście do ucznia, miedzy innymi dzięki wprowadzeniu metody tutoringu do działań wychowawczych szkoły czy aranżacji przestrzeni edukacyjnej oraz podnoszeniu poziomu kompetencji społecznych i  obywatelskich.

4. Szacujemy, iż będziemy potrzebowali max 336 godz pracy ekspertów wynikających z następującego przeliczenia: 112 spotkań x 3 godz = 336 godz

 

Miejsce prowadzenia spotkań: woj. śląskie

Czas jednego spotkania: 3 godziny

Termin realizacji: I tura styczeń – marzec 2019, II tura kwiecień-czerwiec

 

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy przesłać na adres email joanna.kotlarz@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2018 do godziny 14.00.

1.1. W tytule maila należy podać Szacowania wartości zamówienia na wyłonienie ekspertów z zakresu KK w projekcie „Szkoła kompetencji- województwo śląskie” + nazwę Wykonawcy

1.2 W treści maila należy powtórzyć Szacowania wartości zamówienia na wyłonienie ekspertów z zakresu KK w projekcie „Szkoła kompetencji- województwo śląskie” + nazwę Wykonawcy+ wybrana kometencja + cena za godzinę brutto prowadzenia spotkania

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: joanna.kotlarz@uj.edu.pl

 

Uwagi:
Niniejsze szacowanie wartości zamówienia:
a) ma na celu oszacowanie wartości zamówienia publicznego,
b) nie stanowi zapytania ofertowego i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku,
c) nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Data opublikowania: 20.11.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich