Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 60-64 osób podczas spotkania warsztatowego, które odbędzie się  w dniu 15 listopada 2018 roku w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.  Uczestnikami spotkania warsztatowego będą studenci oraz pracodawcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji oraz prowadzący spotkanie warsztatowe.

Zamawiający zakłada, że w spotkaniu warsztatowym mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne i osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Data opublikowania: 25.10.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich