Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie eksperta ds. monitorowania wspomagania w ramach projektu "Szkoła kompetencji - woj. śląskie" POWR.02.10.00-00-3003/17-00

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia na wyłonienie eksperta ds. monitorowania wspomagania w ramach projektu "Szkoła kompetencji - woj. śląskie" POWR.02.10.00-00-3003/17-00.

Zamawiający – Beneficjent

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Gołębia 24
31-007 Kraków
małopolskie , Kraków
NIP 6750002236

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia na wyłonienie eksperta ds. monitorowania wspomagania w ramach projektu "Szkoła kompetencji - woj. śląskie". POWR.02.10.00-00-3003/17-00.

2. Ekspert ds. monitorowania wspomagania będzie udzielał wysokiej jakości wsparcia merytorycznego w trakcie prowadzonego w wspomagania w 556 szkołach, w zależności od potrzeb zainteresowanych odbiorców - doradców, osób prowadzących wspomaganie, kadry kierowniczej szkół.

3. Ekspert będzie pozyskiwał informacje w trakcie realizowanego wspomagania i na bieżąco reagował. Na podstawie pozyskiwanych informacji będzie diagnozował pojawiające się problemy i proponował merytoryczne rozwiązania. Działania eksperta mają na celu zapewnienie merytorycznej jakości i efektywności prowadzonego w szkołach wspomagania.

4. Szacujemy, iż będziemy potrzebowali 1 eksperta (max. 135 godz. pracy  w okresie wrzesień – październik 2018 oraz 135 godz. pracy w 2019 w lutym 2019) .

 

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy przesłać na adres email joanna.kotlarz@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2018.

1.1. W tytule maila należy podać Oferta w celu oszacowania wartości zamówienia na wyłonienie eksperta ds. monitorowania wspomagania „Szkoła kompetencji- województwo śląskie” + nazwę Wykonawcy

1.2 W treści maila należy powtórzyć "Oferta w celu oszacowania wartości zamówienia na wyłonienie eksperta ds. monitorowania wspomagania w projekcie „Szkoła kompetencji- województwo śląskie" + wybrana dziedzina wiedzy opisana w przedmiocie zamówienia + cena za godzinę brutto

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

joanna.kotlarz@uj.edu.pl

 

Uwagi:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia:
a) ma na celu oszacowanie wartości zamówienia publicznego,
b) nie stanowi zapytania ofertowego i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku,
c) nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Data opublikowania: 17.09.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich