Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV.

Treść zapytania ofertowego

 

Data opublikowania: 30.05.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich