Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze
Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na podstawie  o art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

ogłasza nabór otwarty na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją Projektu
w konkursie nr POWER.02.10.00-IP.02-00-006/17

 

Ogłoszenie dla województwa dolnośląskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa lubuskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa małopolskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa opolskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa podkarpackiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa śląskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa świętokrzyskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa zachodniopomorskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

 

 

 

Data opublikowania: 12.08.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich