Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Kalendarz obron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Harmonogram czynności - co zrobić i do kiedy

Informacje dotyczące przygotowania do obrony pracy dyplomowej:

>>>Harmonogram czynności dla obron prac dyplomowych 2020<<<

 

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych:

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 DOKUMENTY W FORMIE SKANÓW NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DOMENIE @student.uj.edu.pl/@uj.edu.pl

Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MS Teams  jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

Wprowadzenie pracy do AP

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

ARCHIWIZOWANIE PRACY

 • zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS)
 • wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca zostałazatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

Dokumenty wymagane do złożenia przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Dokumenty należy złożyć 7 dni przed planowaną obroną lub do 30 września w przypadku obrony planowanej w październiku 

Aby uzyskać wypis z Biblioteki WZiKS należy:

 1. Wysłać prośbę o wypis z Biblioteki WZiKS na adres e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.z adresu w domenie uj.edu.pl.
 2. W treści wiadomości należy podać numer legitymacji, który znajduję się na tylnej stronie dokumentu.Podgląd obrazu

 

 

 

 

 

 1. Wypis uzyskają wyłącznie studenci, którzy nie posiadają zaległości książkowych i finansowych.
 2. Wypisy będą dokonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
 3. Stan konta bibliotecznego można również sprawdzić na indywidualnych kontach czytelników (https://katalogi.uj.edu.pl).
 4. Przypominamy, że migracja danych w systemie USOS odbywa się następnego dnia dlatego należy dokonać wypisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Instrukcje i wzory dokumentów dot. przygotowania pracy dyplomowej

Instrukcja dot. przygotowania pracy:

Wzór pisma dot. udostępnienia materiałów do pracy dyplomowej

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla kierunku:

Opłata za dyplom

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

1. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60zł
 • na wniosek – odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim – 40zł

2. Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim – bezpłatnie;
 • na wniosek – odpis dyplomu i/lub odpis suplementu w języku angielskim – za każdy odpis uiszcza opłatę w wysokości 20zł

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r.