Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

formularze do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do pobrania

Od 4 lutego 2021 r. podania można składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb.

Instrukcja składania podań w USOSweb

W okresie wdrażania systemu (od 04.02.2021 do 02.04.2021) będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym będzie można składać podania na dotychczasowych zasadach.

W wersji papierowej obowiązywać będą tylko te wnioski, które wymagają oryginału podpisu tj.:

  • wniosek o zwolnienie z opłat / rozłożenie płatności na raty,
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • rezygnacja ze studiów.

Podania dot. toku studiów

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o IPS

Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

Pierwsze powtarzanie roku

Ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie roku

Wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu

Przywrócenie terminu egzaminu

Realizacja przedmiotów awansem

Uznanie przedmiotu do 5 lat

Uznanie przedmiotu powyżej 5 lat

Urlop studencki

Urlop dziekański

Wznowienie studiów

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek dla cudzoziemców o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Rezygnacja ze studiów

Wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni lub zmiany kierunku studiów

 

Podania ogólne

Podanie ogólne do Dyrektora ISP UJ

Podanie ogólne do Z-cy Dyrektora ISP UJ ds. dydaktycznych

Podanie ogólne do Dziekana WZiKS UJ

Podanie ogólne do Prodziekana WZiKS UJ ds. dydaktyki

 

Inne

Duplikat legitymacji studenckiej

Oświadczenie dot. numeru konta bankowego

Oświadczenie dot. zmiany dotychczasowego numeru konta bankowego

Wzór pisma dot. udostępnienia materiałów do przeprowadzenia badań