Rozliczenie roku akademickiego USOSweb

Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2014 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

 

Co należy zrobić aby zgłosić rok akademicki 2017/2018 do rozliczenia?

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. rozliczyć się z bibliotekami (zwrócić książki i zamknąć konta biblioteczne).
 4. zgłosić program do rozliczenia (dany rok studiów w bieżącym roku akademickim) USOSweb: Dla studentów > Zaliczenia etapów

Poprawnie zgłoszony program do rozliczenia skutkuje wpisaniem na kolejny rok akademicki.

 

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. rozliczyć się z bibliotekami (zwrócić książki i zamknąć konta biblioteczne),
 4. złożyć w Sekretariacie ds. studenckich podanie o Wpis 50-punktowy w terminie do 30 września 2018 r.

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10.2018 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03.2019 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

 

W przypadku studentów, którzy nie uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS i/lub nie zaliczyli przedmiotu, które w planie studiów na danym roku jest określony jako wymagany do zaliczenia tego roku należy*:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. rozliczyć się z bibliotekami (zwrócić książki i zamknąć konta biblioteczne),
 4. złożyć w Sekretariacie ds. studenckich podanie o Powtarzanie roku w terminie do 30 września 2018 r.

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10.2018 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03.2019 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

  * nie dotyczy studentów I roku I stopnia

 

UWAGA! 
Ostateczny termin rozliczenia roku akademickiego 2017/2018 upływa 30 września 2018 r.

 

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Opłata dla studentów, którzy:

 • rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014 pobierana będzie na podstawie wartości jednego punktu ECTS ustalonej dla danego wydziału.


Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2013 r. w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2013/2014


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 

 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/14 lub uzyskali zgodę na wznowienie studiów w roku akademickim 2014/15 pobierana będzie na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznych ustalonej dla danego wydziału.


Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 r. w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014
 

 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/15 lub uzyskali zgodę na wznowienie studiów w roku akademickim 2015/16 pobierana będzie na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznych ustalonej dla danego wydziału.

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

 

Zwolnienia z opłat

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim