Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2013r. w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanych zadań przygotowywana jest koncepcja (strategia, procedury, metody i materiały szkoleniowe) kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów i dyrektorek szkół i innych placówek oświatowych.

Koordynatorem projektu jest dr Roman Dorczak - Zakład Zarządzania w Edukacji.

Szczegółowe informacje na stronie projektu:

www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl

Data opublikowania: 05.11.2013
Osoba publikująca: Marcin Mich