Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych

Od 2009 w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony był projekt badawczy „Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych", którego pomysłodawcą i organizatorem jest doktor Grzegorz Mazurkiewicz. Projekt realizowany jest w ramach badań Komitetu Badań Naukowych, nr K/PBW/000548

Celem badania jest zdefiniowanie i opisanie sposobów myślenia dyrektorów szkół na temat procesów kształcenia i kierowania szkołą oraz określenie konsekwencji praktycznych posiadanych przekonań.

Istotą projektu jest ukazanie różnorodności podejść dyrektorów szkół do edukacji i przywództwa edukacyjnego, oraz urealnienie inicjatyw reformatorskich, tak by brały one pod uwagę stan świadomości zawodowej wykonawców reform.

Badanie to ma ułatwić zrozumienie rzeczywistości szkolnej oraz prowadzenie polityki oświatowej pokazując skuteczniejsze sposoby komunikacji i współpracy organów i instytucji zewnętrznych ze szkołami oraz adekwatne do stanu świadomości cele i metody zarządzania szkołą.

Data opublikowania: 21.12.2012
Osoba publikująca: Marcin Mich