Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III

Projekt ten realizowany jest od 1 kwietnia 2009 w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki, w partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej (2009-2010).

Jego celem jest zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół i placówek oświatowych. 

Koordynatorem jest pracownik Zakładu Zarządzania w Oświacie - dr Grzegorz Mazurkiewicz

szczegółowe informacje na stronach projektu:

www.npseo.pl

www.nadzorpedagogiczny.edu.pl