Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL”

„Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL” to projekt realizowany w ramach programu MNiSW „Dialog”.

Projekt realizowany we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk. Przewiduje działania w obszarach "doskonałość naukowa" oraz "nauka dla innowacyjności".

Głównym  celem projektu jest stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni w Polsce poprzez propagowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania współczesnymi szkołami wyższymi. Doskonalenie organizacyjne odnosi się do kształtowania: strategii, struktur i kultur organizacyjnych, a także obszarów: zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami oraz zarządzania informacją. Cel główny realizowany jest poprzez 10 celów szczegółowych:

Projekt realizowany będzie w 10 obszarach:

Obszar 1.zarządzanie strategiczne uczelniami,

Obszar 2.zarządzanie umiędzynarodowieniem szkół wyższych,

Obszar 3.innowacje organizacyjne w uczelniach,

Obszar 4.zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelni,

Obszar 5.przedsiębiorczość i przywództwo akademickie,

Obszar 6.doskonalenie i rozwój kadry akademickiej,

Obszar 7.marketing uczelni,

Obszar 8.zarządzanie jakością w uczelniach,

Obszar 9.zarządzanie finansami uczelni,

Obszar 10.zarządzanie wiedzą i informacją w uczelniach.

 

Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski  

 

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Data opublikowania: 07.04.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich