Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joanna Kołodziejczyk

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: joanna.1.kolodziejczyk@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Prowadzi badania w obszarach związanych głównie z ewaluacją edukacyjną, komunikacją, przywództwem i zarządzaniem w edukacji, współpracą szkoły z rodzicami uczniów. Redaktorka naczelna czasopisma „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ”. Od 2017 roku kieruje studiami podyplomowymi – Zarządzanie i przywództwo w oświacie. W latach 2007-2008 – członkini zespołu projektu edukacyjnego „Szkoły Jagiellońskie”, od 2009 do 2015 roku zaangażowana w realizację projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W latach 2014-2015 – ekspertka w projekcie: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie”. Od 2018 roku koordynatorka merytoryczna w projekcie „Szkoła kompetencji” oraz członkini zespołu projektu „Culture of Learning” (Erasmus +).

 • Kołodziejczyk J., Starypan I., Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji, w: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Kołodziejczyk J., Społeczne konsekwencje marketingu w edukacji w: B. Iwankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 95, Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 315-324.
 • Kołodziejczyk J., Kasprzak T., Walczak B., Rodzice – partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna; w: Michał Federowicz, M. Sitek, A. I. Brzezińska (red.), Polityka Społeczna, Polityka edukacyjna: wyzwania i zagrożenia, Nr/Issue 1, 2012, s. 33-36.
 • Kołodziejczyk J., Jak szkoły promują wartość uczenia się?, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Instytutu Spraw Publicznych UJ, 3/2012; s. 123-137.
 • Kołodziejczyk J., Beetween Evaluation and Assessment – the Concept of External Evaluation at Polish Schools, ICERI2013 Proceedings, 2013, ss. 4088-4095, (Proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013, Seville, Spain).
 • Kołodziejczyk J., Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły. Potencjał i bariery jej zastosowania, w: Pawlak M. (red),  Nowe tendencje w zarządzaniu- uwarunkowania finansowe i organizacyjne, tom III, Wydawnictwo KUL, 2013, ss.143-153.
 • Kołodziejczyk J., Promoting the value of education as a challenge to the contemporary school, The European Conference on Education 2013; The International Academic Forum, 2013.
 • Kołodziejczyk J., Rodzice o swoim zaangażowaniu w edukację szkolną dzieci w: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014, ss. 187-200.
 • Kołodziejczyk J., Walczak B., Rodzice w szkole – ramy instytucjonalne i charakterystyka zaangażowania, Trzeci Sektor, 2014, Numer 33, 3/2014, ss.26-36.
 • Kołodziejczyk J., Making use of the external evaluation report in school’s work improvement, Mafalda Carmo (ed.), END 2015, International Conference on Education and New Developments27-29 June. Porto Portugal. Proceedings; ss.436-439; World Institute for Advanced Research and Science.
 • Kołodziejczyk J., Marketing communication as an element of public communication at schools, Athens Journal of Business and Economics; Vol.1, Issue 3, July 2015, ss.209-220.
 • Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Wizytatorzy o swojej pracy w kontekście ich nowej roli zawodowej w: Mazurkiewicz G. (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 143-168.
 • Kołodziejczyk J., Istota promowania wartości edukacji, w: Mazurkiewicz G. (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 379-394.
 • Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca, Forum Oświatowe, 27 (2), 2015, ss. 115–130.
 • Kołodziejczyk J., Walczak B., Zaangażowanie rodziców w edukację szkolną dzieci. Przegląd literatury, „Ruch Pedagogiczny”, 2/2016, s. 41-53.
 • Kołodziejczyk J., Values Contained in the National Requirements for Schools as a Determinant of the Concept of Educational Leadership in Poland w: T. Hurley&E.O’Connor, Leadership for Future Focused Education and Learning for All, Drumcondra Education Centre, Dublin 2016.
 • Dorczak R., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Mazurkiewicz G., Shaw M., Value Driven Change Leadership – Perspective from Poland, w: T. Hurley&E.O’Connor, Leadership for Future Focused Education and Learning for All, Drumcondra Education Centre, Dublin 2016.
 • Kołodziejczyk J., Metaphors of leadership in polish education, Proceedings of EDULEARN17 Conference, 3rd-5th July 2017, Barcelona, Spain, ss. 3535-3540.
 • Mazurkiewicz G., Kołodziejczyk J., Management and education during the times of interregnum, (razem z G. Mazurkiewiczem) w: Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G., (red.),The complex identity of public management: aims, attitudes, approaches, Jagiellonian University Insitute of Public Affairs, Kraków 2017, ss. 149-158.
 • Kołodziejczyk J., Jak zapraszać do rozwoju? O trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach, Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 1, s. 231-243.