Uroczystość zakończenia studiów magisterskich i promocji Absolwentów Instytutu Spraw Publicznych

26 listopada o godz. 10:00 w Auli Collegium Novum odbędzie się uroczyste zakończenie studiów magisterskich i promocji Absolwentów Instytutu Spraw Publicznych UJ.
 

Program uroczystości:

 1. Wykonanie przez chór UJ Gaude Mater Polonia.

 1. Przywitanie uczestników uroczystości przez Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych – Pana dr hab. inż. arch. Aleksandra Noworóla, prof. UJ.

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.

 1. Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów ISP UJ.

 1. Pożegnanie Absolwentów przez przedstawiciela studentów ISP UJ.

 1. Uroczyste ślubowanie Absolwentów (według tekstu Roty z okresu 20-lecia międzywojennego).

 1. Wręczenie dyplomów.

 1. Wykonanie przez chór pieśni dla Absolwentów.

 1. Zakończenie uroczystości i pamiątkowe zdjęcia.

OSOBY TOWARZYSZĄCE BĘDĄ MILE WIDZIANE

 

Informacje organizacyjne:

 • Od godz. 9.00 do 9.45 Absolwenci gromadzą się w Collegium Novum, ul. Gołębia 24, na parterze, w szatni, gdzie wkładają togi i birety,
 • Od godz. 9.00 do godz. 9.45 Absolwenci mogą potwierdzać odbiór dyplomu ukończenia studiów na I piętrze (stół przy drzwiach wejściowych do Auli Collegium Novum),
 • godz. 10.00 rozpoczęcie uroczystości w Auli Collegium Novum, ul. Gołębia 24, I piętro.

 

PROSIMY  OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ ODEBRAŁY DYPLOM O PRZYNIESIENIE ORYGINAŁU ZE SOBĄ.

PROSIMY OSOBY, KTÓRE BĘDĄ ODBIERAĆ DYPLOM O PRZYNIESIENIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (oddanie legitymacji jest warunkiem odebrania dyplomu).

Data opublikowania: 19.11.2014
Osoba publikująca: Marcin Mich