Bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

zaprasza

studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ)

na

bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu

21.02-08.03.2018

przez system USOSweb

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/registration/JCRK-17.18L

 

W semestrze akademickim 2017/2018L oferujemy:

Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne:

 • Warsztaty z budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie "Twoje wejście na rynek pracy";
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej;
 • Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole;
 • Warsztaty z rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

Warsztaty rozwijające kompetencje analityczne:

 • Warsztaty z kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych;
 • Warsztaty z podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych;
 • Warsztaty z elastycznego myślenia i społecznego uczenia się.

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje informatyczne:

 • Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy;
 • Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych;
 • Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu;
 • Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych;
 • Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej.

 Zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe:

 • Kursy z autoprezentacji i efektywnego opracowywania materiałów zawodowych w językach obcych (angielski i niemiecki)

Kursy, warsztaty i szkolenia są prowadzone w terminach niekolidujących z terminami zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 02.03.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich