Europejski Uniwersytet Regionów na rzecz Uczenia się przez całe życie BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY W SPOŁECZEŃSTWIE JUTRA Kraków – Małopolska, 22-23 września 2016

 

Europejski Uniwersytet Regionów na rzecz Uczenia się przez całe życie

 

BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY W SPOŁECZEŃSTWIE JUTRA

Kraków – Małopolska, 22-23 września 2016

 

 

Europejski rynek pracy staje dzisiaj wobec nowych wyzwań związanych nie tylko z rewolucją cyfrową, ale i z restrukturyzacją form życia społecznego. Wpływa to na formy pracy i zatrudnienia, jak również na warunki uczenia się. Pojawiają się zatem także nowe możliwości rozwoju kariery w „społeczeństwie jutra”. Jednocześnie, rosnący udział informatyzacji w życiu codziennym sprzyja pozyskiwaniu kompetencji i wiedzy poza formalnym systemem kształcenia.

W swojej nocie informacyjnej «Zapobieganie dezaktualizacji kompetencji », CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) zwraca uwagę na rewolucję cyfrową prowadzącą do automatyzacji i robotyzacji wielu zawodów i podkreśla, że idea kształcenia i uczenia się przez całe życie powinna sprostać nowym wyzwaniom.

Świadomość społeczna przyjmuje już za fakt, iż utrzymanie jednego stanowiska pracy na przestrzeni całej kariery zawodowej jest niemożliwe, natomiast kwestią otwartą pozostaje wciąż problem zarzadzania mobilnością pomiędzy poszczególnymi fazami: pracy etatowej, pracy na własny rachunek, bezrobocia, dokształcania (fazy te mogą występować jednocześnie), które to należy zmodyfikować tak, ażeby okresy przejściowe stały się bardziej konstruktywne.

W tym kontekście wsparcie osób w okresach przejściowych nabiera kapitalnego znaczenia. Ścieżki zawodowe są rozliczne, a ich identyfikacja stanowi dodatkową trudność w procesie wsparcia, już z natury rzeczy złożonym. Liczba instytucji wspierających, wielość rozporządzeń oraz różnorodność adresatów wymagają zastanowienia się nad sposobem zapewnienia skutecznych narzędzi wsparcia oraz nad sposobami zwiększania jego dostępności, co przywołuje ideę innowacji społecznej.

XIV sesja Europejskiego Uniwersytetu Regionów będzie poświęcona relacji między kształceniem ustawicznym a problemami nowej dynamiki pracy, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji.

 

 

Innowacja cyfrowa!

W ramach prac przygotowawczych Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz Uczenia się przez całe życie 2016, FREREF proponuje innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu wzbogacenie tematyki omawianej podczas sesji konferencyjnych. We współpracy z Laboratorium Afev, na specjalnie utworzonej platformie internetowej, zgromadzone zostaną główne tezy oraz idee, które stanowić będą  intelektualne zaplecze dla warsztatów Uniwersytetu: http://www.lab-afev.org/les-debats-du-lab/freref

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

Data opublikowania: 20.09.2016
Osoba publikująca: Marcin Mich