Wykład Profesora Hugh Willmotta „Critical Management Study: Methods of Qualitative Research and Contemporary University" (15.06.2016)

Zapraszamy na organizowany przez Instytut Spraw Publicznych UJ wykład wybitnego naukowca Profesora Hugh Willmotta  „Critical Management Study: Methods of Qualitative Research and Contemporary University" 15 czerwca 2016 r. (środa) godz. 10.00, sala nr 0.310

Profesor Hugh Willmott jest jednym z najważniejszych przedstawicieli zarządzania humanistycznego na świecie. Jest on wraz z Mattsem Alvessonem twórcą nurtu krytycznego zarządzania „Critical Management Studies", który opierając się na radykalnym humanizmie wskazuje na problemy opresyjności, manipulacyjności i ideologiczności współczesnych organizacji. Jest jednym z najczęściej cytowanych autorów w naukach o zarządzaniu. Wykładał w Cass Business School, Cardiff Business School w Cambridge (Judge Business School), UMIST (aktualnie Manchester Business School),  Copenhagen Business School, University of Sydney, University of Aston, Uppsala Business School, University of Lund, Cranfield University, University of Technology Sydney.

Profesor H. Willmott jest autorem ponad 20 książek i wielu publikacji.  Zainteresowania naukowe  Profesora H. Willmotta koncentrują się wokół problematyki rozwoju i stosowania teorii zarządzania z wykorzystaniem zasobów krytycznych nauk społecznych. Jego badania przyczyniły się do rozwoju obszarów wiedzy dot. profesjonalizacji, pracy zespołowej, etyki biznesu, nauki zarządzania, polityki rachunkowości oraz praktyki, kultury organizacyjnej, finansów i zarządzania szkolnictwem wyższym. Jest zaangażowany w prowadzenie badań porównawczych modeli zarządzania korporacyjnego.

Profesor Hugh Willmott należy do komitetów redakcyjnych takich czasopism jak Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly Journal of Studies. W 2011 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie w Lund

Data opublikowania: 15.06.2016
Osoba publikująca: Marcin Mich