ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 60-64 osób podczas spotkania warsztatowego, które odbędzie się  w dniu 15 listopada 2018 roku w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.  Uczestnikami spotkania warsztatowego będą studenci oraz pracodawcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji oraz prowadzący spotkanie warsztatowe.

Zamawiający zakłada, że w spotkaniu warsztatowym mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne i osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Data opublikowania: 25.10.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich