Praktyki studenckie lub wolontariat w Dziale Edukacji Nauki i Badań

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań.

Do zadań praktykantów/wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:

· zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego,

· pracach biurowych,

· organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,

· opracowywaniu materiałów szkoleniowych,

· przygotowaniu kursów e-learningowych,

· obsłudze użytkowników,

· redagowaniu i korekcie treści.


Możliwość prowadzenia zajęć:

· szkoleń komputerowych dla seniorów,

· spotkań biblioterapeutycznych,

· zajęć językowych,

· itp.


Od praktykanta/wolontariusza oczekujemy:

· zdolności komunikacyjnych,

· kultury osobistej,

· umiejętności pracy w zespole,

· biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.


Dodatkowym atutem będzie znajomość:

· platform: Wordpress, Moodle,

· programów graficznych: PhotoScape, Gimp,

· języków obcych.


W zamian oferujemy:

·pracę uregulowaną umową dla praktykanta/wolontariusza zatrudnionego na okres minimum 31 dni (rozłożonych w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie),

·wystawienie referencji i opinii o odbytych praktykach lub wolontariacie,

·pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),

·zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.
 

Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres renata.augustyn@rajska.info
 
Data opublikowania: 11.06.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich