Charakterystyka Instytutu Spraw Publicznych


Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej 25.06.1997 r. w celu kształcenia menedżerów dla sektora publicznego oraz prowadzenia badań dotyczących spraw publicznych, dokumentowania przemian, analizowania i poszukiwania optymalnych metod zarządzania w administracji publicznej, zwłaszcza w sektorach kultury, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej, edukacji, bezpieczeństwa, a także współdziałania służb publicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zarządzaniu rozwojem gmin i regionów.

W przygotowaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz badawczych Instytut Spraw Publicznych współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego.

W Instytucie Spraw Publicznych realizowane są studia I i II stopnia na kierunku: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, oraz na kierunku: polityka społeczna, specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi.


W 2012 roku Instytut Spraw Publicznych obchodził 15-lecie swojego istnienia.