Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210000

Zmiana terminu! Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania

Data: 30.11.2020
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Organizator: Instytut Spraw Publicznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmianie terminu konferencji "Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania". W dalszym ciągu obowiązują obostrzenia wynikające z obecności wirusa COVID-19 i reżim sanitarny uniemożliwiłby prowadzenie obrad. Mamy nadzieję, że konferencja odbędzie się wiosną 2021 roku. Będziemy informować o sytuacji.

Organizatorzy

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w czwartej konferencji

„Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania”

 

organizowanej w Krakowie przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polityka edukacyjna i działania w szkołach wymagają wykorzystywania badań naukowych, jak i doświadczenia praktyków. Głównym celem konferencji jest zmniejszenie przepaści między praktyką i teorią edukacji, krytyczna refleksja oraz tworzenie rekomendacji dla rozwoju systemu edukacji i szkół. Chcemy to osiągnąć dzięki dialogowi między praktykami a badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli, osoby zajmujące się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, samorządowców i wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja w Polsce, w Europie i na świecie potrzebuje interdyscyplinarnego i otwartego dialogu profesjonalistów na temat sposobów rozwiązywania problemów stojących przed edukacją. Demokracja potrzebuje obywateli, którzy są zdolni do krytycznego myślenia i rozumieją kontekst swojego działania, którzy są świadomi możliwości wielości perspektyw. Edukacja, jak mówił Paulo Freire, to praktyka wolności. Uwalnia, zarówno ucznia, jak i nauczyciela, dając szansę na dialog pomimo przypisanych im ról.

Pragniemy skoncentrować dyskusję podczas konferencji wokół pytania o przyszłość edukacji w Polsce i na świecie. Analizując wyzwania stojące przed społeczeństwami i edukacją będziemy wspólnie układać wizję przyszłości, tej odległej, ale też najbliższej. Jak szkoła ma odpowiedzieć na różnorodne wyzwania współczesności? Jak zaprojektować proces uczenia się odpowiadający na potrzeby młodych ludzi? Jak wspierać rozwój kompetencji dających nadzieję? Jak praktykować demokrację i dialog w szkole i społeczeństwie? Jak umożliwić rozwój nauczycieli, który uwzględnia ich profesjonalizm i autonomię? Jak dać poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że nasze życie ma sens?

Tegoroczna konferencja będzie miała nowatorską formułę. Kolejne sesje tematyczne odbędą się w różnych przestrzeniach publicznych w Krakowie. Po krótkim wprowadzeniu będziemy rozmawiać na temat możliwości rozwiązań wzmacniających dobrostan człowieka w kontekście instytucji edukacyjnych. Każda sesja kończyć się będzie uzgodnieniem stanowiska w danej sprawie.

 

Zapraszamy serdecznie
 

Kierownik Zakładu Przywództwa i Zarządzania w Edukacji                                                      Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof UJ                                                                                  dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof UJ

Ważne informacje

Instytut Spraw Publicznych wypracował sposób organizacji i prowadzenia takich konferencji umożliwiające wymianę poglądów oraz formułowanie wniosków służących praktyce szkolnej. Podczas konferencji zaplanowane są zawsze różnorodne formy aktywności grupowej i współpracy ułatwiające dialog między uczestnikami. W związku z tym rekomendujemy wszystkim zgłaszającym się udział w całości konferencji zaplanowanej jako ciągły i logiczny proces z odpowiednim otwarciem, pracą i podsumowaniem.

Odbędzie się sześć sesji. Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie. Tematy sesji koncentrować się będą na edukacji włączającej, procesie uczenia się i nauczania, stanie środowiska naturalnego, nowych technologii.

Zapraszamy do udziału w konferencji z prezentacja lub bez. Jedyna dostępna forma prezentacji to prezentacja plakatu. Sesja plakatowa odbędzie się dnia drugiego. Zapraszamy również do składania tekstów, zarówno związanych z plakatem, jak i samodzielnych. Dorobek naukowy konferencji w postaci tekstów przygotowanych przez prelegentów i zaakceptowanych przez redakcję upubliczniony zostanie w monografii.

Opłaty konferencyjne:

Udział w konferencji - opłata wniesiona do 31.08.2020:  350 zł

Udział w konferencji - opłata wniesiona po 31.08.2020:  450 zł

Publikacja - opłata do 09.09.2020 roku: 200 zł (na teksty oczekujemy do końca kwietnia 2020)

 

Numer konta:

Pekao SA 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759 
z dopiskiem  ISP – konferencja 2020 „edukacja”

 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają dwa obiady, kawę, herbatę i wodę podczas przerwy kawowej drugiego dnia, materiały konferencyjne. Opłata pokryje koszty administracyjne i sale.

Rejestracja na konferencję

>> Formularz zgłoszeniowy <<

Widok zawartości stron Widok zawartości stron