Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190425

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji

Data: 25.04.2019 - 26.04.2019
Miejsce: Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji

Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią edukacji. Polityka edukacyjna i działanie w szkołach wymagają korzystania, zarówno z badań, jak doświadczenia praktyków. Głównym celem konferencji jest krytyczna refleksja nad praktyką oraz tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji i szkół, dzięki dialogowi między praktykami a badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania.

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

 

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w trzeciej konferencji

 

„Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji”

 

organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2019 roku.

Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią edukacji. Polityka edukacyjna i działanie w szkołach wymagają korzystania, zarówno  z badań, jak  doświadczenia praktyków. Głównym celem konferencji jest krytyczna refleksja nad praktyką oraz tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji i szkół, dzięki dialogowi między praktykami a badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli (wszystkich placówek edukacyjnych), osoby zajmujące się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, samorządowców i wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja w Polsce, w Europie i na świecie potrzebuje interdyscyplinarnego i otwartego dialogu profesjonalistów na temat sposobów rozwiązywania problemów stojących przed edukacją.

Te problemy wydają się dziś poważne i nie ograniczają się tylko do edukacji. Aby je rozwiązać musimy rozmawiać i współpracować. Demokracja potrzebuje obywateli, którzy są zdolni do krytycznego myślenia i rozumieją kontekst swojego działania, którzy są świadomi możliwości wielości perspektyw. Przed edukacją stoi zadanie wspierania wolnych i wyemancypowanych obywateli i obywatelek we współdziałaniu. Edukacja, jak mówił Paulo Freire, to praktyka wolności. Uwalnia i ucznia i nauczyciela od kajdanów milczenia i monologu, uwalnia dając szansę na dialog pomimo przypisanych ról.

Pragniemy skoncentrować dyskusję podczas konferencji wokół pytania o przyszłość edukacji w Polsce i na świecie. Analizując wyzwania stojące przed społeczeństwami i edukacją będziemy wspólnie układać wizję przyszłości, tej odległej, ale też najbliższej, na kolejny tydzień, miesiąc, semestr. Zapraszamy do myślenia o kilku głównych wątkach: o tym jak szkoła ma odpowiedzieć na różnorodne wyzwania współczesności, o projektowaniu procesu uczenia się odpowiadającego na potrzeby młodych ludzi w świecie, który istnieje lub nadchodzi a nie w świecie, który odszedł, o kształtowaniu kompetencji (kluczowych) dających nadzieję, o demokracji i dialogu w szkole obejmujących wszystkich uczniów i uczennice, o rozwoju nauczycieli, który uwzględnia ich profesjonalizm i autonomię.

Zapraszamy do wygłoszenia krótkiego referatu (15 minut), przeprowadzenia warsztatu (45 minut), lub uczestniczenia w konferencji bez wystąpienia.

Najważniejszym elementem naszych konferencji jest interakcja między uczestnikami, dlatego każde wystąpienia będą omawiane i dyskutowane. Oprócz prezentacji referatów i mini-warsztatów prowadzonych przez uczestników konferencji odbędą się też wykłady i sesje dodatkowe zaplanowane przez organizatorów.

Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytania DLACZEGO należy nieustannie zmieniać edukację, system oświatowy i szkoły (lub dlaczego nie należy), DOKĄD, w jakim kierunku warto się udać i CO zamierzamy wprowadzić w życie, co uznajemy za warte realizacji oraz wreszcie JAK chcemy to zrobić.


Szczegółowe informacje zostaną wkrótce opublikowane.

 

Zapraszamy serdecznie

 

Kierownik Zakładu Zarządzania Edukacji                        Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz                                           dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Program godzinowy konferencji

Uwaga! W związku z dużą liczbą prezentacji rozpoczynamy konferencję o godzinę wcześniej - 13:00.

PROGRAM

Koszt konferencji

Płatność do 31.03.2019  od 01.04 do 18.04.2019  od 19.04.2019 
bez publikacji 350 zł 450 zł 550 zł
z publikacją 550 zł 650 zł 750 zł


Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad. Nie obejmuje kosztów zakwaterowania i podróży.

Dane do wpłaty:

Nr konta: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759
Tytuł wpłaty: nr zlecenia konferencji "2100006" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

 

Publikacja

Informacje dot. publikacji

Zgoda RODO

 

Edycja 2018 konferencji Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji

https://isp.uj.edu.pl/wspolpraca-dialog-profesjonalizm-w-edukacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron