Monografie elektroniczne

Wybrane zagadnienia zarządzania i przywództwa edukacyjnego
Redakcja naukowa: Roman Dorczak
ISBN: 978-83-65688-38-5 książka
ISBN: 978-83-65688-39-2 on-line pdf
 

Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych
Autorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzta Marzec
ISBN: 978-83-65688-08-8 książka
ISBN: 978-83-65688-09-5 on-line pdf
 

Recent Researches on Social Sciences
Edited by: Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafał Musialik
ISBN: 978-83-65688-36-1 książka
ISBN: 978-83-65688-37-8 on-line pdf
 

Educational Policy and Research
Edited by: Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea
ISBN: 978-83-65688-34-7 książka
ISBN: 978-83-65688-35-4 on-line pdf
 

Research and Development on Social Sciences
Edited by: Roman Dorczak, Regina Lenart-Gansiniec, Chritian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay
ISBN: 978-83-65688-32-3 książka
ISBN: 978-83-65688-33-0 on-line pdf
 

Administracja Publiczna w Polsce
Autor: Zbysław Dobrowolski
ISBN: 978-83-65688-27-9 książka
ISBN: 978-83-65688-28-6 on-line pdf
 

Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych
Autorzy: Zbysław Dobrowolski,  Jacek Kościelniak
ISBN: 978-83-65688-25-5 książka
ISBN: 978-83-65688-26-2 on-line pdf
 

Leading and Managing for Development
Edited by: Roman Dorczak
ISBN: 978-83-65688-23-1 książka
ISBN: 978-83-65688-24-8 on-line pdf
 

Zarządzanie jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie
(Okładka)
Autorzy: Justyna Maciąg, Joanna Kantyka, Grażyna Prawelska-Skrzypek
ISBN: 978-83-65688-21-7 książka
ISBN: 978-83-65688-22-4 on-line pdf
 

The Complex Identity of Public Management
Edited by: Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek
ISBN: 978-83-65688-16-3 książka
ISBN: 978-83-65688-17-0 on-line pdf
 

Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego
Redakcja naukowa: Roman Dorczak, Zbysław Dobrowolski
ISBN: 978-83-65688-18-7 książka
ISBN: 978-83-65688-19-4 on-line pdf
 

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji - aby uczyć lepiej
Redakcja naukowa: Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz
ISBN: 978-83-65688-18-7 książka
ISBN: 978-83-65688-20-0 on-line pdf
 

Zarządzanie finansami lokalnymi. Zarys problematyki i metod
Autor: Zbysław Dobrowolski
ISBN: 978-83-65688-08-8 książka
ISBN: 978-83-65688-09-5 on-line pdf
 

Instrumenty finansowania polityki społecznej
Autor: Zbysław Dobrowolski
ISBN: 978-83-65688-12-5 książka
ISBN: 978-83-65688-13-2 on-line pdf
 

Zarządzanie publiczne w sektorze kosmicznym
Autorzy: Mateusz Lewandowski, Aleksandra Dudzik, Martyna Ingersleben
ISBN: 978-83-65688-14-9 (książka)
ISBN: 978-83-65688-15-6 (on-line pdf)
 

Prolegomena epistemologii  oraz metodologii kontroli zarządczej
Autor: Zbysław Dobrowolski
ISBN   978-83-65688-06-4  książka
ISBN   978-83-65688-07-1  on-line pdf
 

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego
Redakcja naukowa: Roman Dorczak
ISBN: 978-83-65688-04-0 książka
ISBN: 978-83-65688-05-7 on-line pdf
 

Wyzwania przywództwa i zarządzania edukacyjnego
Autorzy tomu: Roman Dorczak, Zbysław Dobrowolski, Regina Gansiniec-Lenart, Anna Hesse-Gawęda, Malwina Kałużyńska, Magdalena Łagodzińska, Maria Słuszko-Ciapińska, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś.
ISBN: 978-83-65688-10-1 książka
ISBN: 978-83-65688-11-8 on-line pdf
 

Obszary zarządzania publicznego
Autorzy tomu: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Stanisława Jung-Konstanty, Antoni Kożuch, Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Łukasz Sułkowski, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
ISBN: 978-83-65688-02-9 książka
ISBN: 978-83-65688-02-6 on-line pdf
 

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Redakcja naukowa: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Sylwia Wrona
ISBN: 978-83-65688-03-3

 

Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym
Redakcja naukowa: Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak
ISBN: 978-83-934584-8-6
e-ISBN 978-83-934584-9-3

 

Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach
Redaktor naukowy Antoni Kożuch, Aleksander Noworól
ISBN - 978-83-931253-4-0

 

Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych
Autor Ewa Bogacz-Wojtanowska

ISBN 978-83-934584-5-5

    

Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce
Redaktor Naukowy Aleksander Noworól
 ISBN - 978-83-934584-7-9

 
   

O budowie metod rewitalizacji  w Polsce - aspekty wybrane
Redaktor naukowy Krzysztof Skalski
ISBN -  978-83-931253-1-9

 
   

Contemporary understanding of revitalization in Poland
Edited by Aleksander Noworól, Krzysztof Skalski

ISBN 978-83-931253-2-6

 
   

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych tom I
Redaktor naukowy Aleksander Noworól
ISBN - 978-83-931253-3-3 (całość)
           978-83-931253-4-0 (t.1)
           978-83-931253-5-7 (t.2)

 
   

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych tom II
Redaktor naukowy Aleksander Noworól
ISBN - 978-83-931253-3-3 (całość)
           978-83-931253-4-0 (t.1)
           978-83-931253-5-7 (t.2)

 
 

Zarządzanie strategiczne miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania
Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

ISBN 978-83-931253-6-4

 

Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych
Autor Ewa Bogacz-Wojtanowska

ISBN 978-83-931253-9-5

 
   

Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie
Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Antoni Kożuch

ISBN 978-83-934584-0-0

 

Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych
Autor Barbara Kożuch

ISBN 978-83-934584-1-7

 

Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Autor Wioleta Karna

ISBN 978-83-934584-2-4

 
   

Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych
Redakcja naukowa: Joanna Kołodziejczyk
ISBN 978-83-934584-3-1

 
   

Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych
Autor Ewa Bogacz-Wojtanowska

ISBN 978-83-934584-5-5

 
   

Marketing współtworzenia wartości z klientem
Autor Grzegorz Baran

ISBN 978-83-934584-5-5