dr Małgorzata Marzec

Jednostka: Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania

e-mail: malgorzata.marzec@uj.edu.pl

Przedmioty prowadzące: 

  • Badania marketingowe
  • Rachunkowość budżetowa
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Zarządzanie zaufaniem jednostek sfery publicznej
  • Zarządzanie zaufaniem w ISS 

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł rozprawy doktorskiej „Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce", obronionej w 2003 na Akademii Ekonomicznej).
Specjalizacja naukowa – ekonomia, finanse, bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość finansowa i zarządcza, badania rynkowe i marketingowe instytucji finansowych.
Autorka publikacji naukowych oraz raportów badawczych dotyczących: finansów, bankowości, ubezpieczeń, badań rynkowych i marketingowych dot. instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz instytucji nonprofit.

Zobacz również