prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Jednostka: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: lukasz.sulkowski@uj.edu.pl

Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w naukach o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prof. dr hab. Łukasz Sułkowski jest członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dyrektorem amerykańskiego programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk.

Jest członkiem stowarzyszeń akademickich:

 • Academy of Management (AM),
 • Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV),
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA).

Opublikował ponad 300 publikacji na temat:

 • poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu,
 • zarządzania firmami rodzinnymi,
 • kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego,
 • zarządzania w sektorze medycznym.

Jest autorem 7 monografii w tym:

 • „Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu.
 • "Menedżerowie Darwina" (PWE, 2010)
 • „Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń" (Poltext, 2009).

Łukasz Sułkowski jest promotorem prac doktorskich obronionych na kilku uczelniach wyższych w Polsce. Pełni funkcję redaktora naczelnego "Journal of Intercultural Management", a także przewodniczy międzynarodowym konferencjom: "Congress of Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe" i „Firmy Rodzinne. Family Business".

Zasiada w radach naukowych oraz pełni funkcję recenzenta w kilkunastu, renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych kilku konferencji, w tym:

 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi" (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu" (Uniwersytet Jagielloński),
 • „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii" (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez UE, KBN i MNiSW. Obecnie kieruje projektami:

 • „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach" 
 • „Integrated reporting – new communication model of performance and social responsability as a chalange for polish companies" (Narodowe Centrum Nauki).

 

Więcej na stronie: www.sulko.pl

Zobacz również