dr Katarzyna Peter-Bombik

 

 Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

 e-mail: k.bombik@interia.pl

 

 

 

Katarzyna Petr-Bombik - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, w roku 2005 obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zarządzania i finansów. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji i opracowań z tego zakresu.

Zobacz również