Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Zarządzania Publicznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Zarządzania Publicznego

Katedra Zarządzania Publicznego prowadzi badania naukowe nad teorią humanistycznie rozumianej nauki o zarządzaniu publicznym. Bada różnorodne organizacje publiczne oraz sieci ich współpracy. Pracownicy Katedry realizują także prace badawcze  dotyczące kierunków ewolucji zarządzania publicznego. Szczególny nacisk położony jest na zrozumienie współczesnych, najbardziej palących problemów zarządzania w sektorze publicznym. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie i badanie sposobów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów zarządzania publicznego – zarówno na etapie tworzenia polityk publicznych, jak i ich wdrażania w organizacjach.

Skład osobowy:


prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - kierownik Katedry

prof. dr hab. Andrzej Szopa

dr Beata Jałocha

dr Andrzej Kurkiewicz

dr Justyna Maciąg

dr Kamilla Noworól

Doktoranci:


Jacek Stępniewski

Tatiana Tuz