dr inż. Janusz Sasak

Jednostka: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: janusz.sasak@uj.edu.pl

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Specjalizuje się w informatycznych systemach zarządzania i komputerowych narzędziach wspomagających zarządzanie. W szczególności bada możliwości zastosowania informatycznych systemów zarządzania informacją, integratorami przepływu informacji i wiedzą w organizacjach.
Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: podstawy zarządzania, zarządzanie produkcją, wstęp do zarządzania wiedzą (wykład monograficzny) i informatyczne wspomaganie w zarządzaniu.

Wybrane publikacje:

 • Barbara Kożuch, Janusz Sasak, Andrzej Zubrycki, Współczesne tendencje w naukach o zarządzaniu. w: Zarządzanie. Teraźniejszość i Przyszłość, Tomczonek Z. (red.), Białystok 2004.
 • Janusz Sasak, Rola systemu zarządzania integratorami przepływu informacji w zarządzaniu wiedzą, w Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Kiełtyka L. (red.), Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Zastosowanie integratorów przepływu informacji w administracji publicznej w Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Białas T. (red.), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2006, s
 • Janusz Sasak, Recenzja książki pod redakcją prof. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki pod tytułem multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji" Współczesne Zarządzanie 4/2006.
 • Janusz Sasak Integratory przepływu informacji jako instrumenty zarządzania wiedzą w AP, Zeszyty Naukowe ISP UJ, Kraków 2007.
 •  Janusz Sasak, Informatyczne wspomaganie w zarządzaniu powiatowymi urzędami pracy. Zeszyt 8. CESPiA UJ, Kraków 2007. (w przygotowaniu)
 • Janusz Sasak, (red.) Podstawy Zarządzania. Materiały do ćwiczeń, Oświęcim 2007 (w przygotowaniu).
 • Janusz Sasak, Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych, FWZ, Kraków 2007 (w przygotowaniu).
 • Janusz Sasak, Zarządzanie informacją w urzędzie miasta, Kwartalnik Współczesne Zarządzanie,  2008 r. nr 2.

 • Podstawy zarządzania, materiały do ćwiczeń, Oświęcim 2008 Wydawnictwo PWSZ w Oświęcimiu.

 • Model zarządzania przepływem informacji w urzędzie miasta, w: Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz_Wronka Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, Katowice 2008, Wydawnictwo AE w Katowicach

 • Zarządzanie przepływem informacji jako warunek kreowania wiedzy w organizacji w: M. Czerska, H. Czubasiewicz (red.) Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Sopot 2009, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/9/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,


Raporty:

 • Analiza organizacyjna PUP. Badanie dokumentacji formalno-prawnej. Część III. BADANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH PUP, http://www.idealnagmina.org.pl/dotproject/fileviewer.php?fie_id=65
 • Warunki skuteczności zmian w zarządzaniu wiedzą i instytucjach rynku pracy - raport http://www.idealnagmina.org.pl/dotproject/fileviewer.php?fie_id=94

Zobacz również