dr Jakub Kołodziejczyk

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: jakub.kolodziejczyk@uj.edu.pl

 

Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczych i dydaktycznych należą: zarządzanie i przywództwo edukacyjne, praca zespołowa i współpraca międzyinstytucjonalna, ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji.

Zobacz również