Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210126

Minigranty POB FutureSoc dla studentów i studentek

Data: 26.01.2021 - 15.02.2021
Organizator: POB FutureSoc

Konkurs realizuje politykę wsparcia rozwoju naukowego studentów, jako działanie nr 14 Zarządzanie Talentami (Talent Management), w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB FutureSoc.

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować:

  1. studenci i studentki trzeciego roku studiów I stopnia UJ, lub
  2. pierwszego lub drugiego roku studiów II stopnia UJ, lub
  3. co najmniej trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich UJ - którzy nie powtarzali roku i posiadają średnią ważoną na poziomie co najmniej 4.0 z ostatniego roku akademickiego.

W konkursie można składać wnioski na projekty:

  1. indywidualne - maksymalna kwota finansowania: 10 000 zł,
  2. zespołowe – maksymalna kwota finansowania: 20 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 26.01.2021 r. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 15.02.2021 r. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/.

Wnioskujący w konkursie wybierają w formularzu jeden z pięciu obszarów tematycznych, adekwatny dla tematyki składanego wniosku:

Obszary tematyczne:

  • "Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości" - budżet obszaru: 90 000 zł.
  • "Wyzwania wrażliwości, odporności, adaptacji i zrównoważonego rozwoju regionów" - budżet obszaru: 70 000 zł.
  • "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa" – budżet obszaru: 120 000 zł.
  • "Organizowanie w zmieniającym się świecie" - budżet obszaru: 70 000 zł.
  • "Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości" - budżet obszaru: 70 000 zł.

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs w pierwszej edycji konkursu wynosi 420 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://futuresoc.id.uj.edu.pl/minigranty-dla-studentow