Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200310

Informacje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Data: 10.03.2020

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szanowni Państwo,
w związku z przeciwdziałaniem  rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego informujemy, że wszystkie wykłady zostają odwołane. Pozostałe zajęcia zostaną zmienione na formę zdalną.

Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat Dziekana WZiKS z dnia 10 marca 2020 r. - uzupełnienie Zarządzenia nr 24 z dnia 10 marca 2020 r.

Komunikat Dziekana WZiKS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej

Komunikat Dziekana WZiKS z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad obsługi studentów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z dnia 16.03.2020 w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania.
Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020.
Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/420

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)