Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191028

Zaproszenie do udziału w zajęciach w ramach programu ZintegrUJ: Diversity Management in Organizations

Data: 28.10.2019 - 30.10.2019

Szanowni Państwo,
w Instytucie Spraw Publicznych UJ w dniach 27-31 października 2019 br. będą odbywały się zajęcia w języku angielskim w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Zintegruj kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr umowy o dofinansowanie projektu:POWR.03.05.00-00Z309/17-00, z dnia 14.12.2017 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”. Przygotowana została oferta dydaktyczna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zapraszamy zainteresowanych studentów do udziału w wymienionych poniżej zajęciach (można uzyskać 1 ECTS) prowadzonych w ramach programu ZintegrUJ przez

dr Yasera Arslana

Diversity Management in Organizations

 

w dniach 28-29-30 października 2019 r. [poniedziałek, 28.10.2019 r. godz. 9.00-12.45, sala nr 3.201; wtorek 29.10.2019 r. godz. 9.00-12.45, sala nr 0.312, środa 30.10.2019 r. godz. 11.15-15.00, sala nr 3.201] oraz konsultacjach  27.10.2019 (niedziela) godz. 10.00-11.30, sala nr 3.322 oraz 31.10.2019 (czwartek) godz. 10.00-11.30, sala nr 3.322.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, kierunek   studiów, tytuł zajęć) na adres isp@uj.edu.pl do 23 października 2019 br. włącznie.