Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190606

„Czwartki po obiedzie” - Seminarium pt. „Młodzi ludzie w Internecie - między czarnowidztwem a różowymi okularami. Perspektywa pedagoga”

Data: 06.06.2019
Czas rozpoczęcia: 18:30
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4 (sala 0.102)
Witryna internetowa: Instytut Spraw Publicznych UJ
„Czwartki po obiedzie” - Seminarium pt. „Młodzi ludzie w Internecie - między czarnowidztwem a różowymi okularami. Perspektywa pedagoga”

         Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Rozwoju Społecznego

zaprasza na czwarte z cyklu seminariów otwartych
poświęconych problematyce rozwoju społecznego

„Czwartki po obiedzie”

Seminarium

pt. „Młodzi ludzie w Internecie - między czarnowidztwem a różowymi okularami. Perspektywa pedagoga”

poprowadzi dr hab. Piotr Plichta

 

Coraz bardziej zapośredniczona technologiami rzeczywistość stawia nas przed ważnymi wyzwaniami, pytaniami, dylematami w tym dotyczącymi młodych ludzi (np. tego jak korzystają z Internetu, czy jest to korzystanie prorozwojowe, prospołeczne czy może raczej ryzykowne,  w jaki sposób wzmacniać szanse i ograniczać niebezpieczeństwa związane z ich obecnością w przestrzeni sieciowej). Czasem obraz, wyobrażenia dotyczące młodych ludzi w erze cyfrowej mają charakter stereotypowy (mit "cyfrowego tubylca"), uproszczony, nieaktualny (online versus offline) lub "skrzywiony" (np. nadmiernie pesymistyczny, skoncentrowany na zagrożeniach albo oparty na wierze, że im więcej technologii w szkole tym lepiej). W wychowaniu kluczowe znaczenie ma perspektywa dorosłych (rodziców, nauczycieli) i działania przez nich podejmowane. Stąd propozycja przyjrzenia się niektórym "optycznym" metaforom dotyczącym zaburzeń barw i ostrości widzenia w dyskusjach nad wizją aktywności online młodych ludzi. 

 

Zapraszamy 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 18.30,

sala nr 0.102

           (budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4)

                                                                                                                                 

Piotr Plichta - doktor habilitowany nauk społecznych. Adiunkt w Uniwersytecie Wrocławskim i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych w tym monografii: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w erze cyfrowej”. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. niepełnosprawności, specjalnych potrzeb edukacyjnych, przemocy szkolnej, stresu zawodowego, zdrowia publicznego oraz korzystania z nowych mediów. Członek i kierownik zespołów badawczych. Uczestnik towarzystw krajowych (np. Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych) i międzynarodowych sieci naukowych COST.