Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190411

„Czwartki po obiedzie” - Seminarium pt. „Zatrudnienie – kontrakt czy relacja społeczna”

Data: 11.04.2019
Czas rozpoczęcia: 17:00
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4 (sala 0.304)
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Kontakt: konferencja.isp@uj.edu.pl
„Czwartki po obiedzie” - Seminarium pt. „Zatrudnienie – kontrakt czy relacja społeczna”

         Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Rozwoju Społecznego

zaprasza na czwarte z cyklu seminariów otwartych
poświęconych problematyce rozwoju społecznego

„Czwartki po obiedzie”

Seminarium

pt. „Zatrudnienie – kontrakt czy relacja społeczna”

poprowadzi prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

 

Od kilkudziesięciu wręcz lat polscy prawnicy zajmujący się prawem pracy zdają się postrzegać relacje społeczne inaczej niż przedstawiciele innych nauk społecznych. Prawnicy traktują pracę jako towar a wynagrodzenie jako jego cenę. Filozofowie, socjologowie i politycy społeczni twierdzą, że praca towarem nie jest a prawo pracy nie zajmuje się zakupem pracy, ale podziałem dóbr i redystrybucją. Powyższa schizofrenia jest wyjątkowo intrygująca w kraju Jana Pawła II, którego największy dorobek intelektualny dotyczy nietowarowego charakteru pracy. Pozostaje pytanie, czy prawo odbiega od porządku moralnego czy też prawo jest z nim zgodne, a tylko prawnicy niewłaściwie je interpretują. Czy rzeczywiście praca jest przedmiotem kontraktowania czy też polega na wejściu w relację społeczną z pracodawcą i innymi pracującymi. Czy zatrudnienie polega na zawarciu umowy pomiędzy dwoma jednostkami czy też na dołączeniu do mikrospołeczności.  Wreszcie, prawo pracy trzeba zmieniać, czy tylko inaczej je odczytać.

Zapraszamy 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00,

sala nr 0.304

           (budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4)

                                                                                                                                 

Arkadiusz Sobczyk, prof. zw. dr hab., wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, teoretyk, dogmatyk i praktyk prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Autor ok. 150 publikacji, w tym siedmiu monografii. W ostatnich latach opublikował cykl poświęcony zatrudnieniu jako relacji społecznej: Wolność pracy i władza (2015), Państwo zakładów pracy (2017) oraz Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna  (2018). Redaktor naukowy komentarza do kodeksu pracy wydanego przez CH Beck. Były sędzia orzekający. Obecnie radca prawny i partner prowadzący kancelarię specjalizującą w prawie pracy. Członek  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy - Przewodniczący zespołu ds. opracowania projektu kodeksu pracy (2016-2018).