I Sympozjum Naukowe: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków

Termin: 05.12.2017
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Kontakt: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w

I Sympozjum Naukowym pt.: „Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków”,

które odbędzie się 5 grudnia 2017 roku w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Będzie to pierwsze sympozjum w Polsce, która podejmuje problematykę crowdsourcingu. Inicjatywa organizacji sympozjum o tematyce związanej z crowdsourcingiem stanowi odpowiedź na pilne potrzeby badawczo-analityczne z zakresu rozpoznania mechanizmów funkcjonowania, konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju crowdsourcingu.

Sam temat crowdsourcingu stanowi swoistego rodzaju novum – wciąż niewiele o nim wiadomo. Obserwuje się niedostatek publikacji w tym zakresie, dyskusji, wymiany poglądów.

Crowdsourcing jest wykorzystywany coraz częściej przez organizacje komercyjne, ale sięgają także po niego organizacje publiczne. Integracja wiedzy oraz wymiana doświadczeń pozwoli wspólnie z naukowcami i praktykami znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.

Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do dyskusji oraz wymiany poglądów, ale również budowy platformy trwałej współpracy przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy doświadczeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.
 

Tematyka sympozjum obejmuje następujące zagadnienia:

 • crowdsourcing: wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru
 • uwarunkowania crowdsourcingu
 • odmiany crowdsourcingu
 • korzyści, koszty, bariery, ryzyko crowdsourcingu
 • obszary zastosowania crowdsourcingu
 • społeczność wirtualna w crowdsourcingu
 • proaktywne przywództwo w crowdsourcingu
 • rola pracownika w crowdsourcingu
 • rola technologii w crowdsourcingu
 • motywacja w crowdsourcingu
 • zarządzanie wiedzą w crowdsourcingu
 • otwarte innowacje
 • innowacje społeczne
 • współtworzenie wartości
 • prosumeryzm, wikinomia
 • mądrość tłumu
 • kultura partycypacji
 • ekonomia dzielenia się
 • crowdfunding
 • otwarty rząd
 • innowacje w sektorze publicznym
 • smart city

Zgłoszone referaty w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane (do wyboru): w czasopiśmie naukowym „Journal of Intercultural Management” (publikacje anglojęzyczne, 11 punktów), monografii „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global) lub czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ” (publikacje anglojęzyczne i polskojęzyczne, 11 punktów).

 

Zapraszamy serdecznie

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Regina Lenart-Gansiniec (Instytut Spraw Publicznych UJ)
 

http://www.crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl/

 

Karta zgłoszeniowa

_

Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl


Wymogi dla autorów

Zapraszamy do nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi w zależności od miejsca publikacji:

Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ
Wymogi: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/menu/272/

Prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi na adres e-mail:
regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Journal of Intercultural Management
Wymogi: http://www.joim.pl/index_pl.php?id=18

Prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi na adres e-mail:
regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Monografia „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (wydawnictwo IGI Global)
Wymogi i terminy składania abstraktu i artykułu: http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/2434

Terminy

Terminy przesyłania zgłoszenia:                   

do 15.06.2017  – uczestnictwo aktywne

do 15.08.2017 – uczestnictwo bierne
 

Przesłanie artykułów:

do 28.02.2017 – zgłoszenie abstraktu do „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global)

do 30.04.2017 – przesłanie pełnego tekstu do „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global)

do 15.10.2017 – przesłanie pełnego tekstu do czasopisma „Journal of Intercultural Management” (publikacje anglojęzyczne, 11 punktów) lub czasopisma „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ”.

 

Data opublikowania: 01.02.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich