Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania projektami w organizacjach publicznych oraz pozarządowych. W szczególności studia rozszerzają umiejętności w zakresie: planowania i kontrolowania projektów, zarządzania komunikacją, zespołem projektowym, ryzykiem oraz jakością i finansami projektów.

Studia przygotowują do zarządzania projektem oraz, dzięki licznym wykładom prowadzonym przez praktyków, dają możliwość poznania praktycznych problemów zarządzania projektami w organizacjach publicznych oraz pozarządowych.

W trakcie pierwszego semestru studenci dokładnie poznają narzędzia i techniki planowania i zarządzania projektami, a w drugim mają okazję uczestniczyć w serii zajęć prowadzonych przez praktyków, na których poznają specyfikę pracy w projektach m.in. społecznych, pomocowych, infrastrukturalnych. Dzięki temu nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć w trakcie prowadzenie projektów publicznych oraz pozarządowych.

Program studiów ułożony został w taki sposób, aby absolwenci po ukończeniu nauki, byli przygotowani do podejścia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego IPMA D. Certyfikat IPMA D jest uznanym przez pracodawców na całym świecie potwierdzeniem kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami. Podejście do egzaminu nie jest dla słuchaczy obowiązkowe, ani też nie wpływa na ukończenie studiów – będzie to indywidualna decyzja każdego studenta. Warunkiem ukończenia studiów jest przedłożenie pracy dyplomowej.

Program studiów

I SEMESTR

1. Wykład inauguracyjny

• Rola projektów w organizacjach publicznych i pozarządowych

2. Zarządzanie projektami

• Planowanie i kontrolowanie projektów

• Zarządzanie zespołem projektowym

• Zarządzanie komunikacją w projektach

• Zarządzanie ryzykiem w projektach

• Zarządzanie jakością w projektach

• Zarządzanie zmianą w projekcie i organizacji

• Zarządzanie interesariuszami projektu

• Zarządzanie finansami projektów

II SEMESTR

1. Strategiczne zarządzanie projektami

• Krajowe Systemy Realizacji Projektów Publicznych

• Zarządzanie strategiczne

• Metodyka i certyfikacja - co kierownik projektu powinien wiedzieć o Prince2, PMBok i IPMA.

• Zarządzanie portfelem projektów

• Marketing projektów

2. Praktyka zarządzania projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych

• Zarządzanie projektami unijnymi – zapobieganie nieprawidłowościom

• Zarządzanie projektem w organizacji pozarządowej

• Zarządzanie pozarządowymi projektami pomocowymi

• Wyzwania zarządzania projektami społecznymi w organizacjach publicznych

• Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi

3. Przygotowanie do egzaminu IPMA

4. Seminarium dyplomowe

Razem liczba godzin: 160

Wszystkie moduły są obowiązkowe

Opłaty

4000 zł (płatne w dwóch ratach)

Warunki przyjęcia na studia

  • termin rekrutacji: od 03.06.2019 r. do 25.10.2019 r. , decyduje kolejność zgłoszeń.
  • wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (pdf, doc) wraz z załącznikiem, zdjęcie, odpis dyplomu.

 

Dokumenty można złożyć w sekretariacie Instytutu (pok. 3.323) lub przesłać pocztą na adres: Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
z dopiskiem: Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych

Kontakt

Sprawy administracyjne: mgr Stanisława Jung-Konstanty, sjungkonstanty@gmail.com

Telefon: 12 6645590; 519347405

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków