Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zarządzanie inwestycjami społecznymi

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych menadżerów, którzy zarządzają inwestycjami społecznymi. Przedstawienie problematyki praktycznego zastosowania współczesnych metod zarzadzania i stosowanych narzędzi w realizacji inwestycji społecznych i zarządzania nimi. Słuchacze będą mogli poznać m.in. zarządzanie projektami metodyką Prince, zdobyć wiedze o raportowaniu w CSR oraz umiejętności jak być dobrym fundraiserem czy moderatorem design thinking. W ramach studiów zostanie przeprowadzone także szkolenie medialne. Studia mają na celu przekazać praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, planowania i rozliczania projektów.

Program studiów

I. Dobro i odpowiedzialność 

1. Filozofia dobra i etyka - 6h

2. CSR jako inwestycja społeczna - 8h

3. Filantropia - 3h

4. Inteligencja i wrażliwość społeczna - 8h

5. Przygotowanie do certyfikatu wewnętrznego audytora CSR - 10h

6. Wizyta studyjna połączona z wykładem na temat ekonomii społecznej - 10h

7. Moderowana debata podsumowująca moduł: „Filozofia dobra” - 3h

II. Prawo i finanse 

1. Kodeks cywilny, administracyjny i karny – wprowadzenie - 3h

2. Tworzenie i zawieranie umów – 3h

3. Ochrona danych osobowych w praktyce – 6h

4. Zakładanie i prowadzenie Fundacji i Stowarzyszeń oraz kontrola ich działalności – 4h

5. Tworzenie i rozliczanie budżetu projektu – 6h

6. Podstawy prawne organizacji imprez masowych – 4h

7. Przygotowanie i rozliczanie publicznych zbiórek pieniędzy – 5h

8. Wolontariat pracowniczy w praktyce - 3h

III. Fundraising i sponsoring 

1. Podstawy fundraisingu – 10h

2. Standardy oraz prawne i ekonomiczne aspekty pracy fundraisera – 8h

3. Team building – budowanie i zarządzanie zespołem wolontariuszy – 5h

4. Narzędzia i nowe technologie w pracy fundraisera – 8h

5. Analiza potrzeb sponsora i darczyńcy – 4h

6. Tworzenie atrakcyjnych prezentacji sponsorskich i fundraisingowych – 4h

7. Savoir Vivre w relacjach sponsorskich i fundraisingowych – 3h

8. Blaski i cienie fundraisingu i sponsoringu - 6h

9. Skuteczna współpraca międzysektorowa - 3h

10. Rozliczanie pozyskanych funduszy – 6h

IV. Zarządzanie i marketing 

1. Certyfikat zarządzania projektami PRINCE – 40h

2. Planowanie inwestycji społecznych i podejmowanie decyzji – 10h

3. Zarządzanie zadaniami i kontrola procesów – 6h

4. Przywództwo i kierowanie zespołem – 4h

5. Marketing wydarzeń 4h

6. Zarządzanie kryzysowe – 4h

7. Employer branding – 4h

8. Monitoring i ewaluacja podejmowanych działań – 4h

9. Personal branding – 6h

10. Moderowana debata podsumowujaca moduł: “Employer and personal branding” – 3h

V. Design, media i innowacje 

1. Certyfikat moderatora Design Thinking – 35h

2. Warsztat medialny – 16h

3. Projektowanie innowacji społecznych – 8h

4. Trening Kreatywnej Odwagi – 4h

5. Warsztat kreatywnego pisania – 4h

6. Komunikacja w mediach społecznościowych – 6h

7. Laboratorium innowacji społecznych – 30h

PRAKTYKI – łącznie 85h

Opłaty

16 500 zł

Warunki przyjęcia na studia

 • termin rekrutacji: od 03.06.2019 do 25.10.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc (min. 30 osób, max. 40 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.
 • wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (pdfdoc) wraz z załącznikiem, zdjęcie, odpis dyplomu.
 • Dokumenty można złożyć w sekretariacie Instytutu Spraw Publicznych lub przesłać pocztą na adres:
  Instytut Spraw Publicznych UJ
  ul. prof. S. Łojasiewicza 4
  30-348 Kraków
  z dopiskiem: Zarządzanie inwestycjami społecznymi