Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Web Content Display Web Content Display

szlifujemy talenty od 1997 roku

Web Content Display Web Content Display

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

W toku studiów uczestnik nabywa niezbędnych kompetencji do prowadzenia kontroli zarządczej jednostkach sektora publicznego. W ramach studiów z zakresu kontroli zarządczej słuchacz nabywa kompetencji rozumienia i identyfikowania celów organizacji, oceniania specyfiki ryzyka charakterystycznego dla otoczenia, w którym działa instytucja publiczna, wskazywania zewnętrznych uregulowań oraz identyfikowania różnych potrzeb reprezentowanych przez interesariuszy. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje niezbędne kompetencje do prowadzenia kontroli zarządczej w JSFP.

1. Przedstawienie problematyki praktycznego zastosowania standardów kontroli zarządczej przez jednostki sektora publicznego. Kształcenie profesjonalnych kadr zajmujących się zarządzaniem w organizacjach publicznych.

2. Przekazanie teoretycznych podstaw i praktycznych rozwiązań z zakresu procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych.

3. Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania publicznego.

4. Podwyższenie indywidualnych kompetencji słuchaczy polegających na zarządzaniu organizacjami publicznymi w sposób efektywny, skuteczny, oszczędny.

I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych:

1. Finanse publiczne - 5 h

2. Dyscyplina finansów publicznych - 10 h

3. Budżet zadaniowy jako element zarządzania aktywami publicznymi – 15 h

4. Rachunkowość zarządcza – 15 h

5. Podstawowe zasady zamówień publicznych – 5 h

II. Kontrola zarządcza

1.Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego – 5 h

2. Standard kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – 5 h

3. Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – 20 h

4. Samoocena kontroli zarządczej – 20 h

III. Zarządzanie organizacjami publicznymi

1. Podstawy zarządzania publicznego – 5 h

2. Metody i techniki w rozwiązywaniu problemów zarządzania – 10 h

3. Planowanie działalności – 10 h

4. Organizowanie – 10 h

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi – 25 h

6. Kontrolowanie – 5 h

7. Metody zarządzania – 15 h

4000 zł (płatne w dwóch ratach)

Zgłoszenia na studia odbywają się przez system internetowej rekrutacji kandydatów:

Sprawy programowe: dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ - Kierownik studiów, kontakt: zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne: mgr Stanisława Jung-Konstanty, e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl

Telefon: 12 6645590; 519347405

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków