Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Ewaluacja w edukacji

Studia pozwalają poznać metody i sposoby zarządzanie ewaluacją jako jedną z możliwych form podnoszenia jakości w edukacji, dającą szansę na: doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej oświaty zarówno w obszarze ewaluacji wewnętrznej jak zewnętrznej, wsparcie kadry kierowniczej a także wymiany doświadczeń, przy założeniu, że ewaluacja w edukacji jest mechanizmem wspierającym rozwój szkół i placówek oraz rozwój całego systemu oświatowego.

Program studiów

Wprowadzenie do ewaluacji w edukacji 20 h

Projektowanie ewaluacji 20 h

Metodologia badań ewaluacyjnych 30 h

Seminarium dyplomowe 10 h

Metody analizy i interpretacji danych 30 h

Raport i prezentacja wyników ewaluacji 10 h

Autoewaluacja pracy nauczyciela 20 h

Projektowanie działań na podstawie ewaluacji 10 h

Seminarium dyplomowe 10 h

Opłaty

3000 zł (płatne w dwóch ratach)

Warunki przyjęcia na studia

  • termin rekrutacji: od 03.06.2019 r. do 25.10.2019 r. , decyduje kolejność zgłoszeń.
  • wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (pdf, doc) wraz z załącznikiem, zdjęcie, odpis dyplomu.

 

Dokumenty można złożyć w sekretariacie Instytutu (pok. 3.323) lub przesłać pocztą na adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4,
30-348 Krakówz dopiskiem: ewaluacja w edukacji