Pracownicy

dr hab. Grzegorz Baran

Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania

3.337

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: g.baran@uj.edu.pl

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof UJ

Dyrektor Instytutu

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

3.332

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: ewa.bogacz-wojtanowska@uj.edu.pl

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

3.328

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl

dr hab. Roman Dorczak

Zakład Rozwoju Społecznego

3.360

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: roman.dorczak@interia.pl

mgr Bożena Freund

Zakład Rozwoju Społecznego

3.337

Wizytówka USOSweb

e-mail: bozena.freund@uj.edu.pl

dr hab. Dariusz Grzybek

Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

3.354

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: dg30@wp.pl

dr Beata Jałocha

Katedra Zarządzania Publicznego

3.359

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: beata.jalocha@uj.edu.pl

dr Wioleta Karna

Zakład Rozwoju Społecznego

3.335

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: w.karna@uj.edu.pl

dr Laura Koba

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

3.341

Wizytówka USOSweb

e-mail: laura.koba@uj.edu.pl

dr Jakub Kołodziejczyk

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.339

Wizytówka USOSweb

e-mail: jakub.kolodziejczyk@uj.edu.pl

dr Joanna Kołodziejczyk

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.339

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: joanna.kolodziejczyk@nodnsophia.pl
 

mgr Anna Kostrubała-Brak

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl

NIEOBECNOŚĆ w r.a. 2018/2019

dr Andrzej Kurkiewicz

Katedra Zarządzania Publicznego

3.337

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: jedrek225@interia.pl

dr Halszka Kurleto

Zakład Rozwoju Społecznego

3.356

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: kurleto@epf.pl


dr Regina Lenart-Gansiniec

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.327
 

Wizytówka USOSweb

e-mail: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Lendzion 3.332

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: malgorzata.lendzion@doctoral.uj.edu.pl
 

dr Mateusz Lewandowski

Z-ca dyrektora ds. ogólnych

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.335

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: mateusz.lewandowski@uj.edu.pl

dr Justyna Maciąg

Katedra Zarządzania Publicznego

3.337

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: justyna.maciag@uj.edu.pl

 

dr hab.
Sławomir Magala

 

3.334

Wizytówka USOSweb

e-mail: slawomir.magala@uj.edu.pl
             smagala@rsm.nl

dr Małgorzata Marzec

Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania

3.318

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: malgorzata.marzec@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.340

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: grzegorz.mazurkiewicz@uj.edu.pl

dr Rafał Musialik

Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

3.368

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: rafal.musialik@uj.edu.pl

dr Kamilla Noworól 3.363 Wizytówka USOSweb

e-mail: kamilla.noworol@uj.edu.pl

dr Katarzyna Peter-Bombik

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

3.356

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: k.peter-bombik@uj.edu.pl

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Kierownik: Katedra Zarządzania Publicznego

3.362

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: grazyna.prawelska-skrzypek@uj.edu.pl

dr inż. Janusz Sasak

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.358

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: janusz.sasak@uj.edu.pl

 

dr Marta Shaw

Zakład Zarządzania w Edukacji

3.317

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: marta.shaw@uj.edu.pl

Urlop w r.a. 2018/2019

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.358

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: lsulkowski@swspiz.pl

dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

3.327

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: a.szczudlinskakanos@gmail.com

URLOP w sem. zimowym 2018/2019

prof. dr hab. Andrzej Szopa

Kierownik: Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

3.326

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: uuszopa@cyf-kr.edu.pl

mgr Sylwia Wrona 3.332

Wizytówka USOSweb

e-mail: sylwia.wrona@doctoral.uj.edu.pl


Współpracownicy

Foto Pracownik pokój  dyżur/kontakt
dr Kazimierz Bujak 3.318

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: kazbu@wp.pl

 

Doktoranci

Foto Pracownik pokój  dyżur/kontakt
mgr Ewelina Góral 3.332
Wizytówka USOSweb

e-mail: ewelina.goral@doctoral.uj.edu.pl
mgr Katarzyna Wojdyła 3.357

Wizytówka USOSweb

e-mail: kasia.wojdyla@uj.edu.pl