Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Między poznaniem a metodą - dylematy refleksyjnego zarządzania

Celem konferencji będzie przeprowadzenie dyskusji na temat, między innymi, zarządzania opartego na analizie potrzeb i zagrożeń, formułowaniu odpowiednich strategii dostosowania i zmian, a także kontrolowaniu skuteczności przyjętych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie roli i znaczenia ewaluacji jako niezwykle ważnego instrumentu refleksyjnego zarządzania.
Read More o Między poznaniem a metodą - dylematy refleksyjnego zarządzania

Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową „BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO" która odbędzie się w Warszawie 22-23 października 2013 r.
Read More o Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji: urzeczywistnianie idei uczenia się przez całe życie

Celem konferencji jest propagowanie idei LLL oraz RPL, w szkolnictwie wyższym zarówno pomiędzy polskimi, jak i europejskimi interesariuszami. Konferencja jest częścią europejskiego projektu finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji: „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym".
Read More o Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji: urzeczywistnianie idei uczenia się przez całe życie

Project Management in the Public Sector

Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University 6th International Conference in a series on contemporary theory and practice of public management:
Read More o Project Management in the Public Sector

Konferencja „Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji"

W dniach 09-11.04.2013 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. prof. St. Łojasiewicza 4), odbędzie się Konferencja „Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji".
Read More o Konferencja „Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji"