Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji: urzeczywistnianie idei uczenia się przez całe życie

Celem konferencji jest propagowanie idei LLL oraz RPL, w szkolnictwie wyższym zarówno pomiędzy polskimi, jak i europejskimi interesariuszami. Konferencja jest częścią europejskiego projektu finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji: „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym".
Read More o Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji: urzeczywistnianie idei uczenia się przez całe życie

Project Management in the Public Sector

Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University 6th International Conference in a series on contemporary theory and practice of public management:
Read More o Project Management in the Public Sector

Konferencja „Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji"

W dniach 09-11.04.2013 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. prof. St. Łojasiewicza 4), odbędzie się Konferencja „Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji".
Read More o Konferencja „Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji"

Regionalna Polityka Miejska - przykład Małopolski. Przygotowania do perspektywy finansowej 2014-2020

Zapraszamy do udziału w konferencji "Regionalna polityka miejska – przykład Małopolski. Przygotowania do perspektywy finansowej 2014-2020".
Read More o Regionalna Polityka Miejska - przykład Małopolski. Przygotowania do perspektywy finansowej 2014-2020

Dylematy Współczesnego Zarządzania

"Dylematy Współczesnego Zarządzania" to cyklicznie organizowana konferencja naukowa, której celem jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących organiza­cy­jnych, kulturowych, metodologicznych, a także praktycznych dylematów zarządzania.
Read More o Dylematy Współczesnego Zarządzania