Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

KONGRES MŁODYCH BADACZY I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w zarządzaniu"

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, dyskusja o nowoczesnych metodach zarządzania, w szczególności z obszaru badań innowacji i przedsiębiorczości, integracja środowiska studentów i młodych naukowców, umożliwiająca zaprezentowanie badań własnych oraz doświadczeń. W programie konferencji przewidziane są specjalne forum badawcze i warsztaty dla studentów, doktorantów oraz młodych badaczy. Proponowana przez Organizatorów problematyka konferencji koncentrować będzie się na:
Read More o KONGRES MŁODYCH BADACZY I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w zarządzaniu"

Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym

Wyzwania XXI wieku powodują konieczność permanentnych zmian oraz tworzą nową rzeczywistość funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i na świecie. Dynamika obserwowanych zmian, ich zakres, szybkość, gwałtowność oraz nieprzewidywalność wymuszają na organizacjach publicznych konieczność sięgania po nowe rozwiązania, dotychczas utożsamianych jedynie ze światem organizacji gospodarczych. Rewolucyjnym przemianom ulegają nie tylko sposoby działania ale również stosowane kryteria oceny ich efektywności. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, wystąpień plenarnych oraz pracy w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami świata nauki i praktyki administracji publicznej.
Read More o Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym

Wielokulturowe dylematy Universitas

Najważniejszym wyzwaniem współczesnych uczelni jest budowanie mostów pomiędzy kulturami. Universitas oznacza z łaciny nie tylko „uniwersytet", ale i „ogół, całość", a więc poszukiwanie uniwersaliów, które łączą przedstawicieli różnych kultur. Zgłębianiu tych problemów służy konferencja „Wielokulturowe dylematy Universitas" organizowana przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Społeczną Akademię Nauk.
Read More o Wielokulturowe dylematy Universitas

Contemporary Management Conference

Dear Colleagues, It's our great pleasure to invite you to participate in the Contemporary Management Virtual Conference CM-2015 which will take place between October 8th and October 11th of 2015.
Read More o Contemporary Management Conference

Między poznaniem a metodą - dylematy refleksyjnego zarządzania

Celem konferencji będzie przeprowadzenie dyskusji na temat, między innymi, zarządzania opartego na analizie potrzeb i zagrożeń, formułowaniu odpowiednich strategii dostosowania i zmian, a także kontrolowaniu skuteczności przyjętych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie roli i znaczenia ewaluacji jako niezwykle ważnego instrumentu refleksyjnego zarządzania.
Read More o Między poznaniem a metodą - dylematy refleksyjnego zarządzania