Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

I Sympozjum Naukowe: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków

Będzie to pierwsze sympozjum w Polsce, która podejmuje problematykę crowdsourcingu. Inicjatywa organizacji sympozjum o tematyce związanej z crowdsourcingiem stanowi odpowiedź na pilne potrzeby badawczo-analityczne z zakresu rozpoznania mechanizmów funkcjonowania, konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju crowdsourcingu.
Read More o I Sympozjum Naukowe: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji

Przydatna polityka edukacyjna i codzienna praca, w której wykorzystuje się wnioski z badań i doświadczenie praktyków to dążenie wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem systemów edukacyjnych na całym świecie. Celem konferencji będzie krytyczna refleksja nad praktyką i tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji.
Read More o Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji

Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności

Planowana konferencja ma na celu rozpropagowanie idei nowoczesnej edukacji poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami w zakresie stosowania innowacyjnych metod w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nieszablonowego zarządzania oświatą.
Read More o Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności

Planowanie strategiczne w Organizacjach Publicznych i Obywatelskich

Planowanie strategiczne w Organizacjach Publicznych i Obywatelskich
Read More o Planowanie strategiczne w Organizacjach Publicznych i Obywatelskich

KONGRES MŁODYCH BADACZY I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w zarządzaniu"

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, dyskusja o nowoczesnych metodach zarządzania, w szczególności z obszaru badań innowacji i przedsiębiorczości, integracja środowiska studentów i młodych naukowców, umożliwiająca zaprezentowanie badań własnych oraz doświadczeń. W programie konferencji przewidziane są specjalne forum badawcze i warsztaty dla studentów, doktorantów oraz młodych badaczy. Proponowana przez Organizatorów problematyka konferencji koncentrować będzie się na:
Read More o KONGRES MŁODYCH BADACZY I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w zarządzaniu"