Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

V Seminarium Lean Higher Education

event-date: 20.02.2019
Place: Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
organizer: Instytut Spraw Publicznych UJ
Contact: justyna.maciag@uj.edu.pl, j.d.maciag@gmail.com

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do udziału w V Seminarium naukowo-praktycznym Lean Higher Education nt. W stronę kultury nieustannego doskonalenia - jak wdrażać podejście procesowe i Lean Management oraz utrzymać zmiany w szkole wyższej?  

Jest to już V spotkanie zorganizowane przez i dla pracowników uczelni poświęcone restrukturyzacji procesowej z wykorzystaniem koncepcji opartych na podejściu procesowym oraz Lean Management. Powoli nasze spotkania przekształcają się we wspólnotę praktyków, stają się ważnym ogólnopolskim forum wymiany doświadczeń i wiedzy. Jest to szczególnie ważne w obliczu zmian jakie niesie nowa ustawa 2.0. W trakcie spotkania zastanowimy się, podzielimy wiedzą i dobrymi praktykami oraz postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co to jest podejście procesowe i Lean Management?
  • Jak zacząć wdrażać podejście procesowe w uczelni?
  • Jak wdrażanie podejścia procesowego zmienia model zarządzania uczelnią w wymiarze organizacyjnym, technicznym i kulturowym?
  • Jak utrzymać wdrożony system zarządzania procesami w uczelni? (doświadczeniami podzielą się Pracownicy Politechniki Wrocławskiej)
  • Jak budować Kulturę Lean - kulturę nieustannego doskonalenia procesów w szkole wyższej? (podzielę się wynikami badań przeprowadzonych w polskich i zagranicznych uczelniach).

Seminarium odbędzie się w dniu 20.02.2019 w Instytucie Spraw Publicznych, na  Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. Łojasiewicza 4) w godzinach 9.00-17.00.

Koszt udziału w seminarium wynosi 60 zł. i obejmuje: koszty posiłków (przerwy kawowe) oraz koszty materiałów. Dla pracowników UJ udział w seminarium jest bezpłatny.

W związku ze zmianą numerów kont bankowych, konto do wniesienia opłaty zostanie podane uczestnikom po 10.02.2019 r. Po tym terminie zostaną też wystawione faktury proforma.

Uczestnicy seminarium we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnych noclegów. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy justyna.maciag@uj.edu.pl lub  j.d.maciag@gmail.com do dnia 08.02.2019 r. (druk zgłoszenia).

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/242676566649170/

Zapraszam na kolejne, inspirujące spotkanie. 

Justyna Maciąg

 

Published Date: 16.01.2019
Published by: Marcin Mich